Milk Shake: Rap da Rapa C/ Ademir Lemos – TV Manchete (1991)