Comando Estelar Flashman (Chou Shinsei Flashman) – Abertura Flashman – TV Manchete