Vinheta: Rede Manchete – Patrocínio do Tv Mitsubishi (1987)