Jaspion – Chou Wakusei Sentou Hokan Daileon – Partitura